Teoman DAL

Çocukluk Çağında Sinüzit

Çocukluk çağında sinüzit yeni bir hastalık değildir ancak endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi gibi teknolojik gelişmelerin sinüzit tanısındaki önemli katkısı ile hastalık çocuk yaş grubunda daha kolay teşhis edilmeye başlanmış ve sıklığının sanılanın çok üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

Çocuklarda sinüzitlerin oluşma nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları erişkinlere göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların başlıca nedenleri;

Belirtiler: Çocuklarda belirtiler sadece teşhiste değil tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde de önemli rol oynar. Küçük çocuklarda şikayetlerin belirsiz olmasının yanı sıra bu yaşlarda çocukların kendi şikayetlerini ifade etmekte zorlanmaları tanıyı güçleştirmektedir. Yaş büyüdükçe şikâyetler yetişkinlerinkine benzemeye ve sinüslerin bulunduğu bölgelerde tarif edilmeye başlar.

Çocuklarda kronik sinüzitin en sık belirtileri;

Bu belirtiler genellikle anne-babadan öğrenilmektedir. Bu nedenle ebeveynlerden alınacak öykü tanıda çok önemlidir. Muayene özellikle küçük çocuklarda oldukça zordur. 7-8 Yaşından büyük çocuklarda ince ya da esnek bükülebilir endoskoplarla endoskopik muayene genellikle yapılabilir ancak daha küçük çocuklarda normal muayene bile çoğu zaman zor olmakta endoskopik muayene ise ancak genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bu zorluk tanının konulamamasındaki en önemli etkenlerden birsidir. Bilgisayarlı tomografiye göre daha kolay çekilebilen standart sinüs röntgenleri ise sinüzit teşhisinde oldukça yetersiz kalmaktadır. Standart sinüs rontgenleri sinüzit sırasında en sık tutulan bölgeler olan etmoid sinüsleri göstermediği için doğru bilgi vermemedikleri gibi çok küçük çocuklarda, hareket ve ağlama nedeniyle filmlerden tatminkâr sonuçlar elde etmek te zorlaşmaktadır.

Paranazal sinüslerin bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntülenmesi ise özellikle 6 yaş altındaki çocuklarda anestezi ya da yatıştırıcı ilaç uygulaması gerektirdiği için çoğu zaman yapılamamaktadır. Sonuç olarak yetişkin hastalarda standart haline gelen endoskopik muayene ve BT, özellikle küçük çocuklarda kullanılamadığından tanı için çoğu zaman anne-babadan alınan hikaye ve basit muayene teknikleri ile karar verilmektedir.

İLGİLİ KONULAR

Çocukluk Çağında Sinüzitin Tıbbi Tedavisi

Çocukluk Çağında Sinüzitin Cerrahi Tedavisi

Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler