Horlama Ve Uyku Apnesinin Nedenleri Ve Tanı Yöntemleri | Prof. Dr. Teoman Dal

kasların gevşemesiyle havayolunun saraldı bölgelerde hava akımında oluşan Türbülans ucu karşılıklı Mukoza yüzeylerin birbirine çarpmasıyla oluşur hava basıncının daralması Sonuçta akciğerlere giren hava miktarı kız alabiliyor Hatta kanalın tamamen çekip tıkanmasıyla solunum durabiliyor solumuz bu şekilde son saniyeden uzun süre durmasına APN ediyoruz solunum tam olarak durması havayolundaki daralma sonucu akciğerlere giden hava akımında on saniyeden uzun süreli yüzde 30 lira Celle oranının azalması solunum hareketlerinin azalması ya da Kandaki oksijen doygunluğu düşmesi ise hiphop ne olacak o yazıyor uykuda yaşanan solunum durması ya da azalması probleminin ciddiyetini belirlemek için en fazla kullandığımız parametre olan adlı hiphop ne indeksi duygunun her bir saatlik süresi içerisinde oluşan hap ne ve hiphop ne olayların sayısının toplamı anlamına geliyor aynı zamanda uyku sırasında kan oksijen doygunluğu da meydana gelen azalma miktarı ve bu azalmanın süresi de problemin ciddiyeti hakkında önemli bilgiler diyor bir uyku sırasında oluşan Tüm bu olaylarla ilgili bilgileri uyku testi ile ediyoruz bu testi detaylarından ya tanı yöntemlerinin anlatırken Ayrıca bahsedeceğim neden aldığımız için ilk adım olarak beyinde solunum merkezinde bir uyarı oluşması gerekiyor uykuda solunumun azalması ya da durması Beyinden çıkan solunumu yarılarında ki probleme bağlı olarak oluştuğunda Bu durum merkezi ya da santral apne olarak adlandırılıyor ve bu konu nörolojik uzmanlık dalının alanına giriyor bir uykuda nefes alma sırasında hava kanalının tıkanması su o yüzden sordum olayları ise hop sürüp tif ya da tıkayıcı uyku apnesi olarak adlandırılıyor ve kulak-burun-boğaz uzmanlık dalının ilgi alanına giriyor uyku sırasında oluşan solunum olaylarını problemin ciddiyet derecesine göre hafiften ağıra doğru basit horlama Üst solunum yolu direkt sendromu veya hafif ortaya da şiddetli uyku apnesi olarak sınıflandırıyoruz adlı hiphop Ne indeksinin yani uykunun her bir saat içinde oluşan hap ne birçok mucidin toplam sayısının beşten az olduğu uyku esnasında Kandaki oksijen doygunluğu nun her zaman yüzde 90 seviyesi üzerinde seyrettiği ve nefes alma esnasında yemek borusunda ölçülen basıncın -10 santimetre su seviyesinin altına düşmedi durumları basit horlama olarak adlandırıyoruz yine horlaması olan kişilerde adli toplu indeksi beşten düşük ve Gece uyu kan oksijen doygunluğu her zaman yüzde doksanı üzerinde seyrederken yemek borusunda ölçülen basıncın -10 santimetre su değerinden daha düşük olması durumunda ise düz solum öldüren bu olarak adlandırıyoruz bu iki durumu tam oksijen seviyesinde belirgin azalma ve buna bağlı daha sonra anlatacağım ikinci problemleri neden olmadıkları için sağlık sorunu olarak değil sosyal bir problem olarak değerlendiriyoruz ve tedavi kişinin tercihine göre kullanıyoruz yani bu durumdaki kişilerde kendileri talep etmediği sürece sağlık açısından bir tedavi uygulamamız gerekiyor farklı toplayacaksın 5'in üzerinde olduğu veya kan oksijen doygunluğu uzun 190 altına düştü durumları ise uyku apnesi olarak adlandırıyoruz ve problemi haklı poplu indeksi beş ila 30 arasında ise hafif 30 ile 50 arasında ise orta ve 50'den yüksekse ağır uyku apnesi olarak değerlendiriyoruz kan oksijen doygunluğu na göre yapılan sınıflamada ise bu değerlerin yüzde 90 ila 85 arasında olması hafif 85'in altına düşmesi orta ve yüzde 60'ın altına düşmesi ağır uyku apnesi olarak değerlendiriyor bir uyku apnesi tanısı olan tüm hastalarda uykuda kan oksijen seviyesindeki düşmeye bağ Bu ikinci sağlık sorunlarının önlenmesi yönelik olarak O hasta için uygun olan tedavi seçeneklerinden birisinin mutlaka uygulanması gerekiyor 30 yaş altındaki erkeklerde basit olan oranı yaklaşık yüzde on iken tatmış yaşın üzerinde bu oran yüzde 60'a kadar çıkıyor bu derece sık karşılaşılan bir problem olan horlamanın altında hafif şiddetli bir uyku abdesti olabileceğini de akılda bulundurmamız gerekiyor aynı zamanda ideal kilolarını daha fazlasına sahip olan insanlarda da horlama ve uyku-apne görülme sıklığı artıyor Peki uyku apnesi hastalığı nasıl değiştiriyoruz bu hastalığın tanısında Hastanın şikayetleri önemli ipuçları vermektedir haber hastalar uyku sırasında oluşan bulgularının ve özellikle çoğu zaman asıl başvuru sebepleri olan horlamanın farkında olmadıkları için hastayım ülke izleyen yatak partnerlerinin ya da yakınlarının gözlemleri tanıda çok değerlidir uyku apnesi hastalarının tanımladığı en belirgin şikayetçisi hastalığın şiddetine bağlı olarak değişen derecede gündüz uykululuk hali Bu hastalar gece oldukça uzun saatler uyumuş olsalar bile Sabahları yorgun olarak kalkıyorlar ve gün içerisinde de uykuluk problemleri çekiyorlar hafif apnesi olan hastalarda gün içinde sakin ortamlarda uykuya mayın olurken ortaya da ağır atmış olan hastalar konuşma esnasında Hatta Araba kullanırken bile uykuya alabiliyorlar Bu nedenle uyku apnesi olan hastaların trafik kazası yapma ihtimali normal insanlara göre ikiyle yedi kat daha fazla oluyor bu uyku apnesi olan hastalarda sıklıkla görülen diğer şikayetler ise Sabah saatlerinde belirgin olup daha sonra hafifleyen baş ağrıları unutkanlık dikkat attığı konsantrasyon bozukluğu dur uyku kalitesinin bozuk olması hastalarda kaygı bozukluklarına zihinsel yetenekler de azalmaya saldırganlığa ve depresyona da yol açabiliyor bir uyku apnesi olan hastalarda sıklıkla yorgunluk isteksizlik psikolojik rahatsızlıklar ve uykusuzluk ile ortaya çıkan hormonal değişikliklere bağlı cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabiliyor aynı zamanda uyku sırasında kanda karbondioksit miktarını Bu çocuklarda mesanede kasılma bozukluklarına ve sık idrar kaçırmaya Erişkinlerde ise gece sık sık idrara kalkma neden olur hastaların alkol kullanma sıklıklarının son zamanlarda belirgin olarak kilo olup olmadıklarının şeker hastalığı Tiroid bezi hastalıkları gibi problemlerin olup olmadığını ve yatıştırıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarını bilinmesi gerekiyor uyku apnesi hastalığına bağlı olarak yağ metabolizmasında oluşan değişiklikler sonucunda hastalar kilo almaya meyilli olurlar kilo problemi arttıkça metabolizma değişikliği belirginleşiyor ve hastaların kilo vermeleri gittikçe güçleşiyor kilo artışı ile dil kökü ve Solgun kan alıcılarında ki yumuşak dokularda oluşan kalınlaşmalar problemi daha da ağırlaştırır biliyor yani bir çeşit kısır döngü oluşur solunum kaslarında Gece boyunca devam eden aşure para bağlı olarak göğüs ve ense kısmında oluşan Gece terlemeleri bu hastalıkta sıklıkla izleniyor bir uyku abdestine bağlı gelişen en önemli bir Hayati risk içeren problemler ise kalp ve dolaşım sisteminde oluşur o uykuda yetersiz solunum sonucunda kanda oksijen miktarının azalması Kan damarları içerisinde yer alan hassas algılayıcılar tarafından tespit ediliyor ve beynin oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için kan dolaşımını arttırmaya yönelik refleksler devreye giriyor Bu durumun Sürekli her gece yaşanması sonucunda ise Yüksek tansiyon Akçay hipertansiyonu kalp ritim bozuklukları ani kalp durması ve iğne gibi problemler oluşabilir özellikle adlı indeksi 20'nin üzerinde olan ve kan oksijen doygunluğu yüzde seksen 5'in altına düşen hastalarda bölünmesiyle normale göre yüksek olduğu için bu gruptaki hastaların vakit kaybetmeden uygun bir seçenek tedavi edilmeleri gerekiyor bir uyku apnesi hastalığı pek çok farklı nedene bağlı olarak konuşabildiğin den hastalarda tanı ve Tedavinin plana bilmesi için muayene sırasında Sadece üst solunum yollarının değerlendirilmesi yeterli olur muayene sırasında hastaların kan basınçlarını mutlaka kontrol edilmesi ha Ayrıca tedavi yaklaşımının seçimi ve tedavi başarısı ve kendisinden önemli rol oynayan genel vücut yapılarını çene kemiklerinin yapılarının ve boyun bölgesini yapılarında değerlendirilmesi gerekiyor hastaların body mass index yerlerini yani vücut kütle indeksi olarakadlandırdığımız yerin hesaplanması Tanı ve Tedavi planlamasında Fayda olur Önemli bir parametre pratik olarak kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesinebölünmesiyle hesaplanan Bu değerin 25 buçuk civarında olması normal kabul edilirken ha erkeklerde 27.8 kadınlarda 27.3 üzerindeki değerler şişmanlık olarak kabul ediliyor bu durumdaki hastaların tedavisinde kilo verme önemli bir seçenek haline geliyor bu uyku apnesi şifresi ile başvuran tüm hastalarda burun ve Dudaklar dan başlamak üzere ses telleri seviyesine kadar devam eden üst solunum yolunun ayrıntılı bir muayenesinin yapılması gerekiyorsa andart kulak-burun-boğaz muayenesinin uykuda gerçekleştirilmesi nedeniyle bu muayene ile uyku apnesi hastaşu altına koymaktan çok havayolundaki muhtemel daralma ve tıkanma bölgelerini saklamaya çalışıyor uzat çenesi küçük olan ya da geride olan hastalarda uykuda kaslar gevşediği zaman dil ve dil kökü çevresindeki yumuşak dokuların arkaya doğru yer değiştirerek boğaz Vezirköprü seviyesinde tıkanma oluşturma ihtimali yüksek olur burada içindeki problemler ise burunda tıkanma oluşturmalarını yanı sıra bunun içinde hava akımına direnci yükseltmek suretiyle Boğazdaki negatif basınç derecesi arttırarak bu bölgede havayolu cidarında çöplüğü ve tıkanmaya ulaşabiliyorlar burun tıkanıklığı nedeniyle ama solunumu yapan hastalarda Ayrıca solunum yolu civarındaki kaslardagevşekler uyku apnesi hastalığında genellikle problemin kaynaklandığı ve tedavide birçok cerrahi tekniğin uygulandığı yer olan boğaz bölgesini muayenesinde yumuşak damak ve küçük Dilin yapısını dil ve dil kökünü yapısı tabakası ve dil arkası bölgelerinboyutlarını dikkate değerlendirmemiz gerekiyor dilim büyük bu pozisyonu dişlerin kapanma düzlemine göre değerlendiriyoruz normal boyutlarda ve pozisyondaki dilin dişlerin kapanma planı Tanya düzleminden daha aşağıda yerleşmiş olması gerekiyor diz kapağında seviyesinin üzerine çıkan dillerde ise uyku sırasında dil kökü seviyesinde tıkanma olabileceğini düşünmemiz gerekiyor yumuşak damak Yapı itibariyle düşük kalın iki parçaya da arka duvara yakın yerleşimli gibi çok farklı görünüme sahip olabiliyor tam ortasında yer alan küçüklerin boyutunun bir santimetreden fazla olması ise uzanmış küçük bir olarak değerlendiriliyor Boğazı Dolayısıyla solunum yolu daraltan büyük bademciklerde horlama ve uyku apnesinden fazla da çok oranda sorumlu olabiliyorlar bir solunum yolu muayenesinin en önemli parçalarından birisi de flexible yani esnek endoskoplarla burun yoluyla girilerek yaptığımız muayene bu muayene de burundan endoskop ile girilerek geniz bölgesi damak arkası dil kökü ve dil arkası bölgelerinde 44 bölgesinde yani solunum kanalında tıkanmaları ne ne ve mutluluk bölgelerde değerlendirme yapabiliyoruz bu muayene sırasında hastanın ağzını ve burnunu kapatarak nefes almaya çalıştırılması hava kanalında negatif basınç altındaki çökmeye meyilli olan bölgeleri tayin etmemize yardımcı oluyor flexible endoskopik muayene tanı ve tedavi için çok değerli bilgiler vermesine karşın uyanık durumda Yani hastanın solunum kanalını çevreleyen kaslar gergin iken yapıyor olması nedeniyle tanısal değeri istediğiniz oluyor bu problemi aşmak amacıyla günümüzde özellikle ameliyatla anladığınız hastalar daha sonra detaylarını anlatacağım uyku endoskopik yöntemle uyguluyoruz Tüm bu muayenelerde uyku sırasındaki olası tıkanma bölgeleri tespit etmeye çalışmamıza karşın hastalığın kesin tanısı için mutlaka uyku testi yapmamız gerekiyor Yani uyku apnesi hastalığın tanısını polisomnografi olarak adlandırılan uyku testi yapılmadan koymamız mümkün değil normal gece uykusu sırasında yapılan bu testi de kullanılan test cihazının özelliklerine göre kapasitesi o uykuda solunumun durma süresi ve sayısı aynı zamanda kalp tekniği kan basıncı vücudun pozisyonu kan oksijen doygunluğu horlama Sesinin şiddeti beynin elektriksel aktiviteleri havayolunda oluşan negatif basınç gibi çok sayıda parametre takip edilebiliyor ve elde edilen değerler uyku süresi sonunda analiz edilmek üzere kaydetmiyor bu uyku testi genellikle uyku merkezlerinde yapılmakta beraber hastaların ev ortamında test yapılabilmesini sağlayan taşınabilir cihazlar ve sistemler de mevcut uyku apnesi tanısı konulan hastalarda son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilen bir değerlendirme yöntemi ise Uyku entropisi uyku endoskopi sırasında hastaları ameliyathane şartlarında damar yoluyla anestezi ilaçlar verilerek gece uykusu taklit edilirken burun yoluyla test et henüz coplarla girilerek havayolunda uyku sırasında oluşan ve horlama ve apne neden olan daralma ve tıkanma ların seviyesi ve oluş şekli hakkında detaylı bilgi edebilir bu bu video pisi özellikle cerrahi tedavi planladığınız hastalarda Ameliyat sırasında müdahale edecek bölgeleri saklamak ve tercih edilecek tekniklere karar verebilmemiz için son derece faydalıdır Evet horlama ve uyku apnesi problemlerinin nedenleri sebep oldukları sorunlar ve tanı yöntemleri bu şekilde bu problemlerin tedavi yöntemlerini ise horlama ve uyku apnesinin tedavisi başlıklı videomda anlatıyor sizde bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz kulak burun boğaz hastalıkları ve yüz estetik cerrahisi alanında yayınladığı benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın

Yorum Yap

İletişim Bilgileriniz Hiçbir Şekilde Paylaşılmayacaktır. * lı Alanları Doldurmak Zorunludur.