Teoman DAL
 • Rinoplastide Sorunlara Kişisel Çözümler, GATA KBB Toplantısı, Ankara, 24.02.2006

 • Bilgisayar Destekli Sinüs Cerrahisi, Hacettepe KBB Anabilim Dalı 23. Alumni Toplantısı, İstanbul, 09.11.2007

 • Rinoplastide Tip Greftleri, 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 29.05.2008

 • Bilgisayar Destekli Sinüs Cerrahisi, 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 28.05.2009

 • Balon Sinoplastiler, Adana Başkent Üniversitesi Toplantısı, Adana, 27.02.2010

 • Rinoplastide Osteotomiler, 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, 08.04.2010

 • Nazal Tip Stür Teknikleri, 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 05.05.2010

 • Silhouette Lift Suture Suspension Technique, 33rd Anual Meeting of the European Academy of Facial Plastic Surgery, Antalya, 04.09.2010

 • Balon Sinoplasti ve Cerrahi Navigasyon, Bursa KBB Derneği Toplantısı, Bursa, 20.10.2010

 • Bulböz Tip Cerrahisi, Ulusal Fasial Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, 06.04.2011

 • Rinoplasti Komplikasyonları, 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26.10.2011

 • Silhouette Lift – Orta Yüz Bölgesi Sütür Askı Tekniği, 6. Ulusal Fasial Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, 05.04.2012

 • Nazal Tip Projeksiyonu, Yüz Plastik Cerrahi Derneği 7. ulusal Toplantısı, İstanbul, 21.03.2013

 • Kimyasal Peeling, Non-invaziv Yüz Gençleştirme Kursu, İstanbul, 06.04.2014

 • Ultherapy, Non-invaziv Yüz Gençleştirme Kursu, İstanbul, 06.04.2014

 • Yüzde Teosyal Dolgu Uygulamaları, Non-invaziv Yüz Gençleştirme Kursu, İstanbul, 06.04.2014

 • Burun ve Çene Estetiğinde 3D Görüntüleme, Burnun Çene ile Estetik Buluşması Toplantısı, Sapanca, 28.09.2014

 • Rinoplastide Greftler, 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 16.04.2015

 • Cerrahi Dışı Gençleştirme Teknikleri ve Teknolojileri (Panel), İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Sapanca

 • Ustalar Tartışıyor: Zor hasta, zor anatomi, zor teknik (Kurs), 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

 • Siyalendoskopi Komplikasyonları (Panel), 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya

 • Kısa Burun, 12. Türk Rinoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya

 • Burun Estetiğinde 2D ve 3D Simülasyonlar, Rinoplastide Innovativ Yaklaşımlar 1. Toplantısı 2-3 Nisan 2016, İstanbul

 • Burun Estetiğinde Kombine Piezocerrahi ve Mikromotor Kullanımı, Rinoplastide Innovativ Yaklaşımlar 1. Toplantısı 2-3 Nisan 2016, İstanbul

 • Correction of Short Nose Deformity, Face Istanbul Meeting, 1-4 Haziran 2016, İstanbul

 • Thread Lift and Focused Ultrasound for Facial Rejuvenation, Face Istanbul Meeting, 1-4 Haziran 2016, İstanbul

 • Alternative Technologies for Minor Dorsal Problems, Face Istanbul Meeting, 1-4 Haziran 2016, İstanbul

 • Yüz Gençleştirmede Ofis Uygulamaları, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi, 22-25 Eylül 2016, Sapanca

 • Ultherapy ile Ameliyatsız Yüz Gençleştirme, Yüz Plastik Cerrahisinde Non-invaziv Uygulamalar Workshop, 19 Ekim 2016, İstanbul

 • Revizyon Rinoplasti, 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya

 • Endoskopik Septoplasti, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Toplantısı, 15-17 Aralık 2016, İzmir

 • Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Toplantısı, 15-17 Aralık 2016, İzmir

 • Silhouette Sütürleri ile Yüz Gençleştirme, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Toplantısı, 15-17 Aralık 2016, İzmir

 • Rinolojide İleri Teknolojiler, 13. Türk Rinoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 2017 Antalya

Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler