Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler