Teoman DAL
 • Dal T, Önerci M. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve allerji. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1 (4): 284-287, 1993.

 • Dal T, Ergin NT. Fasiyal sinir paralizilerinde tanı ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (2): E9-E12, 1996.

 • Dal T, Ergin NT. Derin boyun infeksiyonları. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (10): 611-615, 1996.

 • Dal T, Ergin NT. Subkondiller mandibula fraktürlerinde açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulaması: Bir olgu sunumu. KBB Bülteni 3(2): 52-55, 1996.

 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998.

 • Dal T, Arıkan Ü, Akkuzu B, Ergin T. T-Hücreli nazal lenfoma: Bir olgu sunumu. KBB Bülteni, 5(2): 49-52, 1998.

 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu LN. Endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastalarda anterior rinomanometri bulguları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5(2): 120-123, 1998.

 • Dal T, Akkuzu B, Ergin NT, Özlüoğlu LN, Demirhan B. Topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma. KBB Bülteni, 6 (1): 3-9, 1999.

 • Dal T. Oromandibular rekonstrüksiyonlar. Aktüel Tıp Dergisi, 5 (3): 50-56, 2000

 • Dal T. Şilöz fistüller. Gülhane Tıp Dergisi, 42 (2): 182-185, 2000.

 • Dal T, Ergin T, Özlüoğlu LN. İdiopatik periferik fasial paralizilerde Gadolinium-MRI bulguları: Preliminer rapor. Otoskop, 1: 12-15, 2000.

 • Dal T, Ergin NT, Demirhan B, Özcan G. Mandibula keratokisti. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 136-139, 1997.

 • Ergin NT, Bavbek M, Altınörs N, Dal T. Transnazal pituiter cerrahide endoskopinin yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36 (1-2): 50-54, 1998.

 • Ergin NT, Dal T. Baş dönmesine tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (2): E6-E8, 1996.

 • Ergin NT, Dal T. Paranazal sinüslerin kronik inflamatuar patolojilerine tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi 8 (6): 375-6, 1995.

 • Koç C, Ergin NT, Dal T, Demirhan B, Özdem C. Eksperimental trakea defektlerinin onarımında kıkırdak otogreft kullanımı. Kulak Burun Boğaz Bülteni, 3 (1): 4-8, 1996.

 • Ataman M, Sennaroğlu L, Dal T: Akut otitis media tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 4 (9): E3-E4, 1991.

 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz’da acil olarak ele alınması gereken durumlar (I). İlaç ve Tedavi Dergisi 5 (9): E3-E20, 1992.

 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz’da acil olarak ele alınması gereken durumlar (II). İlaç ve Tedavi Dergisi 5 (10): E3-E16, 1992.

 • Ergin NT, Dal T. Uvulopalatofaringoplasti sonrası erken dönemde solunum yolu obstrüksiyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 4 (3): 244-246, 1996.

 • Ergin NT, Dal T. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda mikobakteriyel servikal lenfadenit. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık; Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 9 (1):22-25, 1996.

 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L, Demirhan B. Larinks’de bazaloid skuamoz hücreli kanser. KBB Bülteni 4(2): 47-49, 1997.

 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda karşılaşılan komplikasyonlar. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5:122-126, 1997.

 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Orta kulak ve mastoid cerrahisinden sonra mastoid sargı uygulanmalı mı? KBB İhtisas Dergisi 4 (2): 81-84, 1997.

 • Ergin NT, Dal T, Demirhan B. Endometrial adenocarcinoma with metastasis to the neck – A case report. Dializ Transplantasyon ve Yanık, 9 (2): 19-21, 1997

 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu LN. Anterior Rhinomanometry in immunosupressed patients. Dializ Transplantasyon ve Yanık, 9 (2): 28-32, 1997

 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998

 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998

 • Ergin NT, Bavbek M, Altınörs N, Dal T. Transnazal pituiter cerrahide endoskopinin yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36 (1-2): 50-54, 1998

 • Dal T, Akkuzu B, Ergin NT, Özlüoğlu LN, Demirhan B. Topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma. KBB Bülteni, 6 (1): 3-9, 1999

 • Ergin NT, Dal T. Lower Cranial Neuropathy due to Amyloidosis Associated with Familial Mediterranean Fever. Türk Otolarengoloji Arşivi, 37 (1-2): 15-17, 1999

 • Dal T. Oromandibular rekonstrüksiyonlar. Aktüel Tıp Dergisi, 5 (3): 50-56, 2000

 • Dal T. Şilöz fistüller. Gülhane Tıp Dergisi, 42 (2): 182-185, 2000

 • Dal T, Ergin T, Özlüoğlu LN. İdiopatik periferik fasial paralizilerde Gadolinium-MRI bulguları: Preliminer rapor. Otoskop, 1: 12-15, 2000

 • Ergin T, Dal T, Genç E, Hancı D, Karaarslan E. Tinnitus nedeni olarak transvers sinüs darlığı ve dilate sigmoid sinüs. Otoskop Dergisi 6 (3): 87-91, 2005

 • Akyol S. B., Dal T, Hafız G. Sessiz sinüs sendromu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 49 (2): 30-32, 2011

 • Dal T, Bahar S. Siyalendoskopi Komplikasyonları. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, 11 (3): 173-176, 2015

Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler