Teoman DAL
  • Ergin NT, Dal T. Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonları ve Etmoidal Polip Vakaları. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995 ANTALYA

  • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Benign paroksismal pozisyonel vertigoda kanalit repozisyonu manevrasının sonuçları. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, ANTALYA

  • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu L: Periferik fasial sinir paralizilerinde gadolinium MRI bulguları. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997, ANTALYA

  • Maral T, Dal T, Borman H, Akınbingöl G, Özcan G. Nazoplasti, nazoseptoplasti ve septoplasti sonrası havayolunun anterior rinomanometreyle değerlendirilmesi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi 21-24 Nisan 1998, İSTANBUL

  • Can U, Benli S, Özlüoğlu LN, Dal T, Akkuzu B, Zileli T. Benign pozisyonel vertigoda Epley manevrası ile tedavi sonuçları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül 1998, BURSA

  • Akpek E, Dal T, Şekerci S, Pirat A, Aslan G. Trakeal rezeksiyon ile tedavi edilen entübasyona bağlı stenoz. XXXII: Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, ANTALYA

  • Ergin NT, Dal T, Akkuzu B. Primer açık teknik rinoplasti: 140 Olgunun analizi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR

  • Ergin NT, Bavbek M, Dal T, Altınörs N. Transnazal endoskopik pituiter cerrahisi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR

  • Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Fışıloğlu A. Endolenfatik hidrops tedavisinde intratimpanik gentamisin uygulaması sonuçları. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR

  • Akkuzu B, Özlüoğlu L, Dal T, Yılmaz İ. Benign pozisyonel vertigo olgularında etiolojik faktörler ve kanalit repozisyon manevrası ile tedavi sonuçlarımız.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR

Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler