Teoman DAL
  • Türk Rhinology Derneği

  • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

  • Yüz Plastik Cerrahi Derneği

  • The European Academy of Facial Plastic Surgery

  • İnternational Rhinology Society

Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler