Teoman DAL

Burun Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Burun estetiği ameliyatları sırasında; mevcut estetik kusurlara, hastanın dokusuna ve ameliyat sırasında gerekli olan fonksiyonel işlemlere (burun eti büyümesi, deviasyon, sinüzit) göre farklı teknikler uygulanabilmektedir. Bununla birlikte ameliyatın süresi de yapılacak işlemlerin teknik ve içeriğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yaklaşık 1,5 – 2 saat süren ameliyatlar; hastanın başka bir bölgesinden doku almayı gerektiren işlemler uygulanıyorsa daha da uzun sürebilmektedir.

Burun bölgesinde uygulanacak estetik operasyonlarda bilhassa burun ucunun kaldırılması işlemi uygulanıyor ise uygulanan dikiş ile askı işlemleri ve bu işlemlerde kullanılan materyallerin doku içerisinde kayması nedeniyle özel durumlar dışında tercih edilmemektedir.

Burun Ameliyatında Cerrahi Teknikler

Burun ameliyatında kullanılan başlıca teknikler;

  • Açık Rinoplasti
  • Kapalı Rinoplasti
  • Minirinoplasti
  • Tiprinoplasti

Minirinoplasti

Minirinoplasti ameliyat tekniği; burun sırtında görülen şekil bozukluklarında ve aynı zamanda burun üst bölgesi dar olan hastalarda uygulanabilmektedir. İkinci burun ameliyatı olan kişilerde ise burun sırtında basit derecede düzensizlikler kalması nedeni ile uygulanabilmektedir. Oldukça sınırlı bir uygulama alanı bulunan minirinoplastiameliyat tekniğinde; burun içerisinde kesiler açılarak burun sırtına ulaşılmaktadır. Özel traşlayıcı ve törpüleyici cihazlar ile burun sırtına şekil verilmektedir.

Minirinoplasti tekniği çok sınırlı bir uygulamadır. Bu nedenle yan burun kemiklere ve burun ucuna çok az müdahale edilmektedir. İyileşme ödev ve morluk yaşanmadan çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. Minirinoplasti tekniğini uygulamak için uygun hasta seçimi çok önemlidir.

Tiprinoplasti

Genellikle burun ucu düşüklüklerinin düzeltilmesiburun asimetrilerinin düzeltilmesi, burun deliklerinin daraltılması, dolgun burun uçlarının küçültülmesi, profil görünümde burnun uç noktasının belirginleştirilmesi ya da burun girişini daraltan kıkırdak deformasyonlarının giderilmesinde uygulanan tiprinoplasti uygulaması burun kemik yapılarına herhangi bir müdahalede bulunulmadan gerçekleştirilmektedir.

Yalnızca burun kıkırdak yapısına ve şekil bozukluklarına müdahale edilen tiprinoplasti tekniğine aynı zamanda tipplasti de denilmektedir. Ameliyat sırasında kemik dokuya herhangi bir müdahale uygulanmaması sebebi ile morluk ya da şişme gibi semptomlar görülmemekte ve iyileşme süreci oldukça hızlı ve konforlu bir şekilde tamamlanmaktadır. Aynı zamanda tiprinoplasti ameliyatından sonra hastalar çok kısa süre içerisinde günlük yaşamlarına dönebilmektedir.

Açık Burun Ameliyatı

Burun ameliyatı ile birlikte burun içerisinde herhangi bir fonksiyonel problem de tedavi edilmesi gerektiğinde ya da daha önce ameliyat olmuş kişilerde Açık rinoplasti tekniği tercih edilmektedir. Burun ucunda şekil bozukluğu ya da asimetri bulunan hastalarda da uygulanan açık rinoplasti uygulaması günümüzde en sık uygulana estetik burunameliyatı tekniğidir.

Açık burun ameliyatına, iki burun deliği arasındaki kıkırdak yapıya (kolumella) açılan kesi ile başlanmaktadır. Yatay bir kesi ile açılan burun bölgesinde burun derisi kaldırılmakta ve ameliyat edilecek tüm kıkırdak yapıya direk görüş sağlanmaktadır. Açık rinoplasti ameliyatlarında simetri tam olarak sağlanabilmekte, ihtiyaç duyulan kısımlara kıkırdak desteği yerleştirilebilmektedir. Böylece ameliyat sonrasında burun ucunun düşmesi, burun içi septumun kayması ya da burun ucunun şekil değiştirmesi risklerinin önüne geçilmektedir.

Açık burun ameliyatı tekniği ile uygulanan ameliyatta tüm kıkırdak yapısına hakim olunabildiğinden asimetrilerin düzeltilmesi ve eksik kıkırdak yapılarının tamamlanması ile kusurların tamamı giderilebilmektedir. Burun uç kısmına uygulanan kesi işleminin kapatılmasında uygulanan dikiş işleminin izi yaklaşık 1,5 – 2 ay içerisinde tamamen iyileşmektedir.

Kapalı Burun Ameliyatı

Kapalı burun ameliyatı (rinoplasti) tekniği septumda belirgin bir problemi olmayan ve problemi burun sırtında bulanan hastalarda uygulanan bir tekniktir. Aynı zamanda burun kemeri (kıkırdak çıkıntı, dorsal hump) bölgesinde asimetri ve kusur bulunan hastalarda da sıklıkla uygulanan bir tekniktir.

Bu teknik; burun deliklerinden girilerek kesi atılması sonucu burun sırtına ulaşılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde gerekli müdahaleler yapılmaktadır ve iyileşme süreci diğer tekniklere göre çok daha kısa sürmektedir. Kapalı teknikle ameliyat edilmesinin uygun bulunduğu hastalarda burun ucundaki kusurlara da müdahale edilebilmektedir. Ancak burun kıkırdak yapısına tam anlamıyla ulaşılamaması sebebi ile simetri yönünden kontrol altına alınması açık rinoplasti yöntemine göre daha zor olmaktadır.

Tamponsuz Burun Ameliyatı
Tamponsuz Burun Ameliyatı

Önceki yıllarda gerek estetik gerekse fonksiyonel amaçla gerçekleştirilen burun ameliyatlarında tampon kullanılmaktaydı. Ancak burun ameliyatı olmak isteyen kişilerin korkulu rüyası…

GÖRÜNTÜLE
Revizyon Burun Ameliyatı
Revizyon Burun Ameliyatı

Estetik burun ameliyatları sonrasında burunda oluşabilen eğilme, asimetri gibi anatomik problemler, burun tıkanıklığı gibi fonksiyonel sorunlar ya da oluşan görsel…

GÖRÜNTÜLE
Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler