Prof. Dr. Teoman Dal

prof-dr-teoman-dal-hakkimda31 Ağustos 1966 da doğdu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu.

1989-1993 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı‘nda kulak burun boğaz uzmanlığı eğitimini aldı.

1994-1995 yıllarında mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. 1995-1999 yılları arasında Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent doktor unvanı ile çalıştı.

1999-2000 yıllarında Ankara GATA KBB Anabilim Dalı‘nda askerlik hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdi. Kasım 2000 de doçentlik unvanını aldıktan sonra Eylül 2001 tarihine kadar Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda çalıştı.

1999 yılında Ankara Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nı birincilikle tamamladı.

2001 – 2002 yıllarında V.K.V. Amerikan Hastanesi‘nde, 2002 – 2003 yıllarında Acıbadem Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi‘nde KBB Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Teoman Dal, 2003-2006 yılları arasında 3 yıl süre ile Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Tıbbi Direktörü, 2008-2010 Yılları arasında Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi ve Hastane Direktörü olarak görev yapmıştır.

1998 yılında New York Mount Sinai Hospital‘da baş ve boyun rekonstrüktif cerrahisi ve mikrocerrahi, 2000 -2001 yıllarında Ankara Başkent Üniversitesi’nde Nörotoloji, Nisan 2007 de ABD de Balon Sinoplasti, Mart 2010 da Fransa’da Robotik Cerrahi, Eylül 2012 de Avusturya’da tükürük bezi endoskopisi, ve 2008-2012 yılları arasında Avusturya’da dört ayrı dönemde yüz plastik cerrahisi konularında eğitim almış olan Prof. Dr. Teoman Dal, Ekim 2006 da özel muayenehanesini açtıktan sonra V.K.V. Amerikan Hastanesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmaya devam etmiş olup 2017 yılında kulak burun boğaz hastalıkları bilim dalında profesör unvanını almıştır.

Prof. Dr. Teoman Dal kulak burun boğaz alanında özellikle; Endoskopik Sinüs Cerrahisi, Balonla yapılan sinüs ameliyatları (Balon sinoplasti) Bilgisayar Destekli Sinüs Cerrahisi – Cerrahi Navigasyon, Estetik ve Fonksiyonel Burun Cerrahisi, Yüz Estetik Cerrahisi, Horlama Cerrahisi, Onkolojik Cerrahi (Kanser Cerrahisi), Rekonstrüktif Cerrahi (Doku ve Fonksiyon Kayıplarının Onarılması) ve tükürük bezi endoskopisi konuları ile ilgilenmektedir. Prof. Dr. Teoman Dal’ın ulusal ve uluslararası kongrelerde yapılmış sunumlarının yanı sıra yayınlanmış kitap bölümleri ve yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Dal T, Önerci M, Çağlar M. Mucociliary function of maxillary sinuses after restoring ventilation: A radioisotopic study of the maxillar sinus. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 254 (4): 205-207, 1997.
 • Dal T, Özlüoğlu LN, Ergin NT. The canalith repositioning maneuver in patients with benign positional vertigo. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 257 (3): 133-136, 2000.
 • Dal T, Demirhan B. Reconstruction of tracheal defects using dehydrated human costal cartilage: An experimental study in rats. Otolaryngology Head and Neck Surgery, 123 (5): 607-612, 2000.
 • Ruacan Ş, Önerci M, Gedikoğlu G, Dal T. Liposarcoma of the cheek: Report of acase. Journal of Oral Pathology and Medicine, 22(1): 46-47, 1993.
 • Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T. Tracheal reconstruction with a vascularized cartilage flap in rabbits. Ann Otol Rhinol Laryngol, 107:571-574, 1998.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu LN. Ist ein druckverband nach ohroperationen notwendig? Oto-Rhino-Laryngologia Nova, 8: 304-307, 1998.
 • Cakmak O, Bircan S, Buyuklu F, Tuncer I, Dal T, Ozluoglu LN. Viability of crushed and diced cartilage grafts: a study in rabbits. Arch Facial Plast Surg. Jan-Feb;7(1):21-6. 2005
 • Genc E, Hanci D, Ergin NT, Dal T. Can mucosal sealing reduce tonsillectomy pain?: Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Apr;70(4):725-30. Epub 2006 Jan 18. 2006
 • Elsurer C, Hancı D, Cakir A, Dal T. Isolated intraosseous lipoma of the ethmoid sinus. J Craniomaxillofac Surg 41 (8): 718-20, 2013
 • Dal T, Bahar S. The clinical outcomes of using a new cross-linked hyaluronan gel in endoscopic frontal sinus surgery, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. DOI 10.1007/s00405-017-4638-0, Published Online June 2017

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dal T, Önerci M. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi ve allerji. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1 (4): 284-287, 1993.
 • Dal T, Ergin NT. Fasiyal sinir paralizilerinde tanı ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (2): E9-E12, 1996.
 • Dal T, Ergin NT. Derin boyun infeksiyonları. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (10): 611-615, 1996.
 • Dal T, Ergin NT. Subkondiller mandibula fraktürlerinde açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulaması: Bir olgu sunumu. KBB Bülteni 3(2): 52-55, 1996.
 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998.
 • Dal T, Arıkan Ü, Akkuzu B, Ergin T. T-Hücreli nazal lenfoma: Bir olgu sunumu. KBB Bülteni, 5(2): 49-52, 1998.
 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu LN. Endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastalarda anterior rinomanometri bulguları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 5(2): 120-123, 1998.
 • Dal T, Akkuzu B, Ergin NT, Özlüoğlu LN, Demirhan B. Topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma. KBB Bülteni, 6 (1): 3-9, 1999.
 • Dal T. Oromandibular rekonstrüksiyonlar. Aktüel Tıp Dergisi, 5 (3): 50-56, 2000
 • Dal T. Şilöz fistüller. Gülhane Tıp Dergisi, 42 (2): 182-185, 2000.
 • Dal T, Ergin T, Özlüoğlu LN. İdiopatik periferik fasial paralizilerde Gadolinium-MRI bulguları: Preliminer rapor. Otoskop, 1: 12-15, 2000.
 • Dal T, Ergin NT, Demirhan B, Özcan G. Mandibula keratokisti. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5: 136-139, 1997.
 • Ergin NT, Bavbek M, Altınörs N, Dal T. Transnazal pituiter cerrahide endoskopinin yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36 (1-2): 50-54, 1998.
 • Ergin NT, Dal T. Baş dönmesine tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi, 9 (2): E6-E8, 1996.
 • Ergin NT, Dal T. Paranazal sinüslerin kronik inflamatuar patolojilerine tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri. İlaç ve Tedavi Dergisi 8 (6): 375-6, 1995.
 • Koç C, Ergin NT, Dal T, Demirhan B, Özdem C. Eksperimental trakea defektlerinin onarımında kıkırdak otogreft kullanımı. Kulak Burun Boğaz Bülteni, 3 (1): 4-8, 1996.
 • Ataman M, Sennaroğlu L, Dal T: Akut otitis media tedavisi. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi 4 (9): E3-E4, 1991.
 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz’da acil olarak ele alınması gereken durumlar (I). İlaç ve Tedavi Dergisi 5 (9): E3-E20, 1992.
 • EAtaman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz’da acil olarak ele alınması gereken durumlar (II). İlaç ve Tedavi Dergisi 5 (10): E3-E16, 1992.
 • Ergin NT, Dal T. Uvulopalatofaringoplasti sonrası erken dönemde solunum yolu obstrüksiyonu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 4 (3): 244-246, 1996.
 • Ergin NT, Dal T. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda mikobakteriyel servikal lenfadenit. Diyaliz,Transplantasyon ve Yanık; Başkent Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi. 9 (1):22-25, 1996.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L, Demirhan B. Larinks’de bazaloid skuamoz hücreli kanser. KBB Bülteni 4(2): 47-49, 1997.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan hastalarda karşılaşılan komplikasyonlar. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5:122-126, 1997.
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Orta kulak ve mastoid cerrahisinden sonra mastoid sargı uygulanmalı mı? KBB İhtisas Dergisi 4 (2): 81-84, 1997.
 • Ergin NT, Dal T, Demirhan B. Endometrial adenocarcinoma with metastasis to the neck – A case report. Dializ Transplantasyon ve Yanık, 9 (2): 19-21, 1997
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu LN. Anterior Rhinomanometry in immunosupressed patients. Dializ Transplantasyon ve Yanık, 9 (2): 28-32, 1997
 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998
 • Dal T, Ergin NT, İleri Ö. Fiberoptik laringoskopi eşliğinde medializasyon tiroplasti. KBB Postası, 8 (2,3,4): 33-35, 1998
 • Ergin NT, Bavbek M, Altınörs N, Dal T. Transnazal pituiter cerrahide endoskopinin yeri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 36 (1-2): 50-54, 1998
 • Dal T, Akkuzu B, Ergin NT, Özlüoğlu LN, Demirhan B. Topikal nazal dekonjestanların uzun süreli kullanımı: Tavşanlar üzerinde deneysel çalışma. KBB Bülteni, 6 (1): 3-9, 1999
 • Ergin NT, Dal T. Lower Cranial Neuropathy due to Amyloidosis Associated with Familial Mediterranean Fever. Türk Otolarengoloji Arşivi, 37 (1-2): 15-17, 1999
 • Dal T. Oromandibular rekonstrüksiyonlar. Aktüel Tıp Dergisi, 5 (3): 50-56, 2000
 • Dal T. Şilöz fistüller. Gülhane Tıp Dergisi, 42 (2): 182-185, 2000
 • Dal T, Ergin T, Özlüoğlu LN. İdiopatik periferik fasial paralizilerde Gadolinium-MRI bulguları: Preliminer rapor. Otoskop, 1: 12-15, 2000
 • Ergin T, Dal T, Genç E, Hancı D, Karaarslan E. Tinnitus nedeni olarak transvers sinüs darlığı ve dilate sigmoid sinüs. Otoskop Dergisi 6 (3): 87-91, 2005
 • Akyol S. B., Dal T, Hafız G. Sessiz sinüs sendromu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 49 (2): 30-32, 2011
 • Dal T, Bahar S. Siyalendoskopi Komplikasyonları. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, 11 (3): 173-176, 2015
Ulusal Kongrelerde Yapılan Sunumlar

Ergin NT, Dal T. Böbrek Transplantasyonlu Hastalarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonları ve Etmoidal Polip Vakaları. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995 ANTALYA

 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Benign paroksismal pozisyonel vertigoda kanalit repozisyonu manevrasının sonuçları. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, ANTALYA
 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu L: Periferik fasial sinir paralizilerinde gadolinium MRI bulguları. 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 23-27 Eylül 1997, ANTALYA
 • Maral T, Dal T, Borman H, Akınbingöl G, Özcan G. Nazoplasti, nazoseptoplasti ve septoplasti sonrası havayolunun anterior rinomanometreyle değerlendirilmesi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi 21-24 Nisan 1998, İSTANBUL
 • Can U, Benli S, Özlüoğlu LN, Dal T, Akkuzu B, Zileli T. Benign pozisyonel vertigoda Epley manevrası ile tedavi sonuçları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül 1998, BURSA
 • Akpek E, Dal T, Şekerci S, Pirat A, Aslan G. Trakeal rezeksiyon ile tedavi edilen entübasyona bağlı stenoz. XXXII: Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, ANTALYA
 • Ergin NT, Dal T, Akkuzu B. Primer açık teknik rinoplasti: 140 Olgunun analizi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR
 • Ergin NT, Bavbek M, Dal T, Altınörs N. Transnazal endoskopik pituiter cerrahisi. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR
 • Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Fışıloğlu A. Endolenfatik hidrops tedavisinde intratimpanik gentamisin uygulaması sonuçları. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999, İZMİR
 • Akkuzu B, Özlüoğlu L, Dal T, Yılmaz İ. Benign pozisyonel vertigo olgularında etiolojik faktörler ve kanalit repozisyon manevrası ile tedavi sonuçlarımız.25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 18-

Uluslararası Kongrelerde Yapılan Sunumlar

 • EÖğretmenoğlu O, Önerci M, Hoşal Ş, Ergin T, Dal T. Prolonged endotracheal intubation. XV. World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 20-25 June 1993, Istanbul-TURKEY
 • Çağlar M, Dal T, Önerci M, Ulutunçel N, Bekdik CF. The evaluation of the maxillary sinus drainage with Technetium-99m DTPA in patients with chronic maxillary sinusitis after functional endoscopic sinus surgery. The Society of Nuclear Medicine 41st Annual Meeting, 5-8 June 1994, Orlando, Florida-USA
 • Ergin NT, Koç C, Demirhan B, Dal T. Tracheal reconstruction with a vascularized cartilage flap: An Experimental Study in Rabbits. 3rd European Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, 9-14 June 1996, BUDAPEST
 • Maral T, Dal T, Borman H, Akınbingöl G, Özcan G. Nazoplasti, nazoseptoplasti ve septoplasti sonrası havayolunun anterior rinomanometreyle değerlendirilmesi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği III. Ulusal Kongresi 21-24 Nisan 1998, İSTANBUL
 • Dal T, Ergin NT, Özlüoğlu L. Anterior rhinomanometry in endoscopic sinus surgery patients. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-AUSTRALIA
 • Ergin NT, Dal T, Özlüoğlu L. Anterior rhinomanometry in primary and revision septoplasty. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-AUSTRALIA
 • Özlüoğlu LN, Dal T, Ergin NT. Canalith Repositioning Maneuver in Benign Positional Vertigo. XVI World Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-AUSTRALIA
 • Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Ergin NT, Şafak F. Ethiological factors in benign positional vertigo and effects on canalith positioning maneuver. Politzer Society-International Society for Otological Surgery XXI. Annual Meeting, 7-11 June 1998, Antalya-TURKEY
 • Akkuzu B, Özlüoğlu LN, Dal T, Ergin NT, Şafak F. Hearing preservation surgery in acoustic neuroma and satisfaction of the patient. Politzer Society-International Society for Otological Surgery XXI. Annual Meeting, 7-11 June 1998, Antalya-TURKEY

Kitap Bölümleri

 • Dal T. Yara İyileşmesi. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 48-50. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Şok. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 84-90. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Odontojenik Tümör ve Kistler, Çene Tümörleri. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 379-383. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Mandibula Fraktürleri. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 441-448. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Zigoma, Maksilla ve Orbita Fraktürleri. Önerci M. Ed. Sorularla Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, pp: 448-452. Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
 • Dal T. Enfeksiyöz Rinitler. Önerci M. Ed. Alerjik Rinosinüzitler, pp: 169-181. Rekmay Ltd. Ankara, 2002.
 • Ataman M, Dal T, Gündüz M. Kulak Burun Boğaz Acilleri. Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi, pp: 409-421. Hekimler Yayın Birliği, Medikomat, Ankara 1995.
Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar
 • Rinoplastide Sorunlara Kişisel Çözümler, GATA KBB Toplantısı, Ankara, 24.02.2006
 • Bilgisayar Destekli Sinüs Cerrahisi, Hacettepe KBB Anabilim Dalı 23. Alumni Toplantısı, İstanbul, 09.11.2007
 • Rinoplastide Tip Greftleri, 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 29.05.2008
 • Bilgisayar Destekli Sinüs Cerrahisi, 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 28.05.2009
 • Balon Sinoplastiler, Adana Başkent Üniversitesi Toplantısı, Adana, 27.02.2010
 • Rinoplastide Osteotomiler, 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ankara, 08.04.2010
 • Nazal Tip Stür Teknikleri, 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, 05.05.2010
 • Silhouette Lift Suture Suspension Technique, 33rd Anual Meeting of the European Academy of Facial Plastic Surgery, Antalya, 04.09.2010
 • Balon Sinoplasti ve Cerrahi Navigasyon, Bursa KBB Derneği Toplantısı, Bursa, 20.10.2010
 • Bulböz Tip Cerrahisi, Ulusal Fasial Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, 06.04.2011
 • Rinoplasti Komplikasyonları, 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 26.10.2011
 • Silhouette Lift – Orta Yüz Bölgesi Sütür Askı Tekniği, 6. Ulusal Fasial Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, 05.04.2012
 • Nazal Tip Projeksiyonu, Yüz Plastik Cerrahi Derneği 7. ulusal Toplantısı, İstanbul, 21.03.2013
 • Kimyasal Peeling, Non-invaziv Yüz Gençleştirme Kursu, İstanbul, 06.04.2014
 • Ultherapy, Non-invaziv Yüz Gençleştirme Kursu, İstanbul, 06.04.2014
 • Yüzde Teosyal Dolgu Uygulamaları, Non-invaziv Yüz Gençleştirme Kursu, İstanbul, 06.04.2014
 • Burun ve Çene Estetiğinde 3D Görüntüleme, Burnun Çene ile Estetik Buluşması Toplantısı, Sapanca, 28.09.2014
 • Rinoplastide Greftler, 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, 16.04.2015
 • Cerrahi dışı Gençleştirme Teknikleri ve Teknolojileri (Panel), İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, 10-13 Eylül 2015, Sapanca
 • Ustalar Tartışıyor: Zor hasta, zor anatomi, zor teknik (Kurs), 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya
 • Siyalendoskopi Komplikasyonları (Panel), 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya
 • Kısa Burun, 12. Türk Rinoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya
 • Burun Estetiğinde 2D ve 3D Simülasyonlar, Rinoplastide Innovativ Yaklaşımlar 1. Toplantısı 2-3 Nisan 2016, İstanbul
 • Burun Estetiğinde Kombine Piezocerrahi ve Mikromotor Kullanımı, Rinoplastide Innovativ Yaklaşımlar 1. Toplantısı 2-3 Nisan 2016, İstanbul
 • Correction of Short Nose Deformity, Face Istanbul Meeting, 1-4 Haziran 2016, İstanbul
 • Thread Lift and Focused Ultrasound for Facial Rejuvenation, Face Istanbul Meeting, 1-4 Haziran 2016, İstanbul
 • Alternative Technologies for Minor Dorsal Problems, Face Istanbul Meeting, 1-4 Haziran 2016, İstanbul
 • Yüz Gençleştirmede Ofis Uygulamaları, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8. Kongresi, 22-25 Eylül 2016, Sapanca
 • Ultherapy ile Ameliyatsız Yüz Gençleştirme, Yüz Plastik Cerrahisinde Non-invaziv Uygulamalar Workshop, 19 Ekim 2016, İstanbul
 • Revizyon Rinoplasti, 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya
 • Endoskopik Septoplasti, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Toplantısı, 15-17 Aralık 2016, İzmir
 • Minimal İnvaziv Yaklaşımlar, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Toplantısı, 15-17 Aralık 2016, İzmir
 • Silhouette Sütürleri ile Yüz Gençleştirme, Yüz Plastik Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Toplantısı, 15-17 Aralık 2016, İzmir
 • Rinolojide İleri Teknolojiler, 13. Türk Rinoloji Kongresi, 4-7 Mayıs 2017 Antalya

Üye Olunan Dernekler

 • Türk Rhinology Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği
 • The European Academy of Facial Plastic Surgery
 • İnternational Rhinology Society

Bunlar da İlginizi Çekebilir