Hasta Yorumları

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda hasta yorumlarınız tarafımızca gizlenmiştir.