Burun Estetiği Ameliyatı

Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti) Nedir?

Buruna daha güzel ve estetik bir görünüm kazandırmak amacı ile yapılan ameliyatlara burun estetik ameliyatı ya da rinoplasti adı verilmektedir. Estetik burun ameliyatı günümüzde en sık yapılan ve olumlu sonuçları son derece yüz güldürücü olan kozmetik ameliyatlardan birisidir. 

Estetik açıdan oldukça ön planda bir yapı olan burnunuzun dış görünümünü değiştirmek amacı ile yapılan ameliyatlarda solunum ve koku alma gibi çok önemli fonksiyonlarının en iyi şekilde korunması gerekir. Burun ameliyatınızın estetik yönden olduğu kadar fonksiyonel yönden de başarılı olabilmesi yani ameliyat sonrasında burundan rahat nefes ve koku alabilmeniz için ameliyat öncesinde mevcut olan burun içi eğiklik (deviasyon), burun eti büyümesi (alt konka hipertrofisi) ya da sinüzit gibi fonksiyonel problemlerin aynı ameliyatta mümkün olduğunca çözülmesi çok önemlidir.

Yüz anatominiz içinde en dikkat çeken yapılardan birisi olan burnunuzun estetik ve fonksiyonel ameliyatlarında kullanılan cerrahi teknikler ve teknolojiler daha iyi görsel ve fonksiyonel sonuçlar alınması yanında ameliyat sonrasında daha hızlı ve konforlu iyileşme dönemi sağlamaya yönelik olarak sürekli gelişmektedir.

Günümüzde burun ameliyatlarında başarılı olarak kabul edilecek estetik ve fonksiyonel sonuçlar alınabilmesi için ameliyatınızı yapacak doktorunuzun burun cerrahisi alanında son derece tecrübeli olması yanında bu konudaki güncel bilgileri, cerrahi teknikleri ve teknolojileri takip edip uygulayabiliyor olması önemlidir.

Estetik burun ameliyatlarında başarının en önemli ölçütü hasta mutluluğudur, bu da ameliyat sonunda burnun arzu edilen görünümde olması ve rahat nefes alabilmesi ile mümkün olabilir.

Burun estetik ameliyatınızda arzu ettiğiniz görsel sonuçların elde edilebilmesi için ameliyattan beklentilerinizin ameliyat öncesinde doktorunuz tarafından tam olarak anlaşılmış olması gerekir. Son yıllarda kullanılmaya başlanan üç boyutlu dijital animasyon sistemleri ameliyatın olası sonuçlarının dijital görüntüler üzerine uygulanması yolu ile sizin ameliyattan beklentilerinizi tam olarak ifade edebilmenize olanak sağlarken ameliyatınızı yapacak doktorunuzun da bu beklentileri karşılayacak müdahaleleri planlamasına yardımcı olmaktadır.

Burun Estetiği Ameliyatı - Rinoplasti Nasıl Yapılır?

Burun estetik ameliyatı ya da rinoplasti olarak adlandırılan cerrahi işlem sırasında burundaki estetik problemin içeriği, burnun doku özellikleri, hastanın ameliyattan beklentileri ve aynı ameliyatta müdahale edilmesi planlanan sinüzit, burun içi eğrilikler ya da burun içi et büyümeleri gibi rahatsızlıkların olup olmamasına bağlı olarak farklı cerrahi teknikler tercih edilebilmektedir.

Estetik burun ameliyatları özel durumlar dışında genel anestezi altında yapılmakta ve ameliyat süresi yapılacak müdahalenin içeriğine ve kullanılacak tekniğe bağlı olarak 1,5-2,5 saat arasında sürmektedir. Daha önce burun ameliyatı geçirmiş olan hastalarda ve ameliyat sırasında sinüslere müdahale edilmesi veya kulak ya da kaburgadan kıkırdak parça alınması gereken durumlarda ameliyat süresi daha uzun olabilmektedir.

Burun estetik ameliyatlarının temel prensibi, tamamen burun içerisinden ya da küçük bir kısmı iki burun deliği arasındaki cilt bölmesinden yapılan kesilerden uygulanan enstrümanlar yardımı ile burun cildinin ve burun içini döşeyen mukozanın kemik ve kıkırdak yapılardan ayrılması, burnun kemik ve kıkırdak yapılarına farklı teknik ve teknolojiler kullanılarak arzu edilen şekil verildikten sonra cilt ve mukozanın tekrar yerine yerleştirilmesidir. Estetik burun ameliyatlarında özel durumlar dışında burun üzerini kaplayan cilde doğrudan bir müdahale yapılmamaktadır.

Cerrahi Yaklaşımlar ve Teknikler

Burun estetiği - rinoplasti ameliyatlarında burun dış ve iç kısmındaki problemlere müdahale edebilmek içi uygulanan iki temel yaklaşım şekli “Açık rinoplasti” ve “Kapalı rinoplasti” olarak adlandırılmaktadır. İki teknik arasındaki fark açık teknik yaklaşımda burun uç kısmında yapılan küçük bir kesi ile burun cildinin tam olarak kaldırılması ve tüm anatomiye doğrudan görüş sağlanabilmesidir. Kapalı teknikte ise işlemler burun ön kısmında kesi yapılmadan sadece burun içerisinden yapılan kesiler yolu ile biraz daha kısıtlı görüş altında gerçekleştirilmektedir. Her iki yaklaşım şeklinin birbirine göre avantajları ve dezavantajları olduğu için uygulama tercihi burun anatomisinin ve burundaki problemlerin özelliklerine göre yapılmaktadır.

Burun ameliyatı sırasında düzeltilmesi hedeflenen kemik ve kıkırdak problemleri bu iki yaklaşım şeklinden birisi kullanılarak ortaya konduktan sonra mevcut problemin ve yapılacak müdahalenin içeriğine göre farklı cerrahi teknik ve teknolojilerler kullanılabilmektedir.

Estetik burun ameliyatlarında kullanılan ve açık ya da kapalı yaklaşımla uygulanabilen teknikleri ifade eden başlıca terminoloji şu şekildedir;

  • Yapısal ya da redüksiyon rinoplasti
  • Koruyucu rinoplasti – Preservation Rhinoplasty
    • Push down rinoplasti
    • Let down rinoplasti
  • Tiprinoplasti

Burun estetik ameliyatları için ameliyat sırasında kullanılan pieazoelektrik cihazlar, mikromotorlar ve tur sistemleri gibi teknolojik ekipmanlara göre ultrasonik rinoplasti, piezo rinoplasti, diamond rinoplasti ya da precision rinoplasti gibi adlandırmalar da kullanılabilmektedir.

Cerrahi Yaklaşım Şekilleri

Kapalı Rinoplasti

Kapalı rinoplasti tekniğinde müdahale edilecek bölgelere sadece burun delikleri içerisinden yapılan kesilerle ulaşılmaktadır. Bu yaklaşım uygun seçilmiş hastalarda ameliyatın daha kısa sürede yapılmasını sağlamakta, burun ucunda cilt tam olarak kaldırılmadığı için daha az miktarda ödem oluşması sebebi ile iyileşme daha kısa sürmektedir.

Nazal tip olarak adlandırılan burun uç bölümünde ciddi deformite olmayan, daha önce estetik burun ameliyatı olmamış ve iki burun pasajı arasındaki perdede (septum) belirgin eğiklik olmayan, asıl şikâyeti burun sırtında kemik ve kıkırdak çıkıntı (burun kemeri, dorsal hump) olan hastalarda kapalı rinoplasti tekniği daha fazla tercih edilmektedir.

Kapalı teknik kullanılarak burun ucundaki problemlere de müdahale etmek mümkün olmakla beraber bu yaklaşımda orta hattaki kesi dışında diğer tüm müdahaleler açık teknik ile benzer olduğundan ameliyat sonrası burunda oluşan şişme yönünden önemli bir avantaj sağlanmamaktadır. Kapalı yaklaşımda burun ucu kıkırdakları üzerindeki müdahalelerin açık teknikteki gibi kıkırdaklar orta hatta ve doğal pozisyonunda iken yapılmaması sebebi ile simetri yönünden kontrol daha zor olmaktadır.

Açık Rinoplasti

Açık rinoplasti tekniği burun ucunda belirgin şekilsel bozukluk veya asimetri olan, daha önce ameliyat olmuş ya da estetik ameliyatla birlikte aynı seansta burun içerisindeki perdenin (septum) ciddi boyuttaki eğikliklerine müdahale edilmesi gereken hastalar için tercih edilen bir yöntemdir.

Hem rinoplasti yapılacak hastaların çoğunda burun ucunda da problem olması hem de bulunduğumuz coğrafyada burun içinde ciddi eğikliklerin sıklıkla izlenmesi nedeni ile açık rinoplasti yaklaşımı daha fazla tercih edilmektedir.

Açık yaklaşımda iki burun deliği arasındaki cilt bölmesinin (kolumella) orta kısmından yatay bir kesi yapılarak ameliyata başlanmakta ve burun derisi bu yolla kaldırıldıktan sonra burun ucunu ve burun sırtını oluşturan bütün kıkırdak ve kemik yapılar ortaya konularak ameliyat direkt görüş altında uygulanmaktadır. 

Bu yöntemle yapılan ameliyatta ihtiyaç olan bölgelere kıkırdak destekler yerleştirilip dikişlerle sabitlenmesi, burun içi perdenin düzeltilerek sabitlenmesi ve simetrinin sağlanması daha kolay olmakta aynı zamanda ameliyat sonrasında burnun veya burun ucunun şekil değiştirmesi, burun ucunun düşmesi, burun içi perdenin (septum) kayması gibi riskler en aza indirgenmektedir.

Açık teknik ameliyatlarda burun uç kısmında yapılan kesi doğru teknikle ve uygun dikiş materyalleri kullanılarak kapatıldığında yaklaşık 1,5-2 ay içinde fark edilmeyecek şekilde tamamen iyileşmektedir.

Cerrahi Teknikler

Redüksiyon Rinoplasti

Günümüzde burun estetik ameliyatlarında sıklıkla kullanılan yöntem azaltma, küçültme anlamındaki “redüksiyon” rinoplasti tekniğidir. Bu teknik structural ya da yapısal rinoplasti olarak ta adlandırılabilmektedir.

Anatomik olarak dorsum adı verilen burun sırt kısmının üst bölümü kemik alt bölümü ise kıkırdak yapıdadır. Redüksiyon terminolojisi burun sırtında bulunan çıkıntıların (burun kemeri, hump) çeşitli teknik ve teknolojiler kullanılarak kesilip çıkartılması anlamına gelmektedir.

Burun sırtında böyle bir çıkartma işlemi yaptıktan sonra buruna doğal ve estetik bir görünüm kazandırabilmek için burun kemiklerine tekrar şekil verilmesi ve burun sırtındaki kemik kıkırdak geçiş bölgesinde oluşan zayıflığın uygun tekniklerle onarılması gerekmektedir. Bu onarımın yeterince yapılmaması iyileşme sırasında farklı estetik ve fonksiyonel problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

Preservation Rhinoplasty – Koruyucu Rinoplasti

Koruyucu rinoplasti burun estetik ameliyatı sırasında burun sırtındaki (dorsum) çıkıntının (hump, burun kemeri) redüksiyon tekniğindeki gibi kesilip çıkartılma yerine bütünlüğü korunarak burun içine doğru yer değiştirmesi yolu ile düzeltilmesi işlemi için kullanılan terminolojidir. Açık ya da kapalı rinoplasti yaklaşımı ile uygulanabilen bu teknikte burun üzerindeki çıkıntılı bölüm altında kalan kemik ve kıkırdaklar istenilen miktarda çıkartıldıktan sonra çıkıntı içeri doğru bastırılarak burun profilinin düzeltilmesi sağlanmaktadır.

İlk olarak 1940 lı yıllarda uygulanmaya başlanan koruyucu rinoplasti tekniği o yıllardaki teknik yetersizlikler nedeni ile zaman içinde büyük ölçüde terk edilmiştir. Bu yaklaşım son yıllarda yapılan anatomik çalışmaların sağladığı yeni bilgilere göre yapılan değişikliklerle yeniden uygulanmaya başlamıştır.

Koruyucu rinoplasti tekniğinde bastırma “push down” ve aşağı bırakma “let down” olmak üzere iki farklı uygulama birlikte ta da tek başına kullanılabilmekte, genellikle hafif derecedeki değişimler için “push down” ileri derecedeki değişimler için “let down” tekniği tercih edilmektedir. Bu tekniğin en önemli avantajları burun sırtı doğal yapısının korunması ve bu bölgede onarım yapılma ihtiyacının ortadan kalkmasıdır.

Koruyucu rinoplasti her hastada uygulanabilecek bir yaklaşım olmayıp burun sırtında belirgin kemik çıkıntı ya da asimetrisi olmayan, içeride burun sırtına kadar uzanan eğiklik bulunmayan, ağırlıklı olarak kıkırdak yapıda kemeri (hump) olan ve daha önce ameliyat olmamış hastalar için tercih edilebilecek bir tekniktir.

Ultrasonik, Piezo, Diamond ve Precision Rinoplasti

Bu terminolojiler farklı birer cerrahi teknik olmayıp hepsi ameliyat sırasında burnun sadece kemik yapılarına şekil vermek amacı ile kullanılan piezoelektrik cihaz ve yüksek hızlı tur (hızla dönen kemik traşlayıcılar) teknolojilerini tanımlamaktadır.

Son yıllarda popüler olan piezoelektrik cihazlar kemik dokular üzerinde mikro titreşimlerle kesme ve şekillendirme yapılmasını sağlarken komşu yumuşak dokularda hasar oluşmaması ve bu yöntemle kesilen kemiklerin daha hızlı iyileşmesi bu tekniğin en önemli avantajlarını oluşturmaktadır.

Tiprinoplasti

Açık ya da kapalı rinoplasti yaklaşımı ile yapılabilen tiprinoplasti (tipplasti) ameliyatı sırasında burnun kemik yapılarına herhangi bir müdahale yapılmadan yalnızca tamamen kıkırdak yapıdaki uç kısmının şekil bozuklukları düzeltilmektedir.

Açık ya da kapalı yaklaşımla yapılabilen tiprinoplasti ameliyatı ile burun ucu düşüklüklerini ve asimetrilerini düzeltmek, burun deliklerini küçültmek, dolgun burun uçlarını küçültmek, burun profil görünümündeki uç noktasını belirginleştirmek ya da burun girişini daraltan kıkırdak açılanmalarını düzeltmek mümkün olmaktadır.

Ameliyat esnasında kemik yapılara müdahale yapılmaması sebebi ile ameliyat sonrasında gözler etrafında şişme ve renk değişikliği çoğunlukla görülmemektedir. Burun üzerinde bir haftalık bir bandaj uygulaması yeterli olduğundan tiprinoplasti ameliyatı sonrasında hastaların normal günlük yaşantılarına dönmeleri olabildiğince hızlı olmaktadır.

Bu Konudaki Diğer Başlıklar

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi Değerlendirme

Burun ve Yüz Estetiğinde Üç Boyutlu Görüntüleme

Revizyon Burun Estetiği Ameliyatı

Burun Estetiğinde Ultrasonik Piezocerrahi

Burun Estetiği Ameliyatı Sıkça Sorulan Sorular

Burun ameliyatı öncesinde yapılması gereken işlemler nelerdir?

Burun estetiği ameliyatından önce yapacağınız görüşmede kullanmakta olduğunuz tüm ilaçları ve sigara, alkol kullanımı gibi alışkanlıklarınızı mutlaka doktorunuz ile paylaşın. Özellikle kan sulandırıcı etkisi olan ilaçların ameliyattan bir hafta önce kesilmiş olması gerekirken diğer bazı ilaçların ameliyat günü dahil aksatılmadan kullanılması gerekebilmektedir. Bunun dışında ameliyat öncesinde anestezi uzmanı değerlendirmesi ve kanama riski ve bazı enfeksiyonları kontrol etmeye yönelik kan tahlilleriniz yapılacaktır. Yüksek tansiyon, kalp ritm bozukluğu, şeker hastalığı gibi bir hastalığınız olması durumunda ilgili uzmanlık alanı tarafından ameliyata yönelik ön değerlendirmenin yapılması ve varsa önerilerin alınması da gerekecektir.

Burun estetiği ameliyatı yaklaşık olarak ne kadar sürer?

Burun estetik ameliyatı burundaki problemin içeriğine, tercih edilecek cerrahi tekniğe, hastanın daha önce ameliyat olmuş olup olmamasına ve ameliyat sırasında kulak ya da kaburgadan kıkırdak alınma ihtiyacı olup olmamasına bağlı olarak 1,5 ila 4 saat arasında sürebilmektedir.

Burun estetiği ameliyatı ağrılı mı geçer?

Burun ameliyatlarında ağrıya neden olan etken ameliyat sonrasında burun içine yerleştirilen büyük tamponlardır. Günümüzde bu tamponların yerine ince silikon levhalar kullanıldığı hatta bazı durumlarda silikon bile olmadan sadece dikiş konulduğu için ameliyat sonrasında genellikle belirgin ağrı şikayeti olmamaktadır.

Burun ameliyatında burun içerine konulan silikon levhalar ve alçı ne zaman alınır?

Burun içerisindeki silikon yapıdaki levhalar 2 ya da 3. günde alınırken burun dışındaki termoplastik alçı 7-10 gün kadar kalmaktadır. Silikon levhalar burun içerisine yapışmadığı için çıkartılmaları sırasında ağrı oluşmamaktadır.

Burun ameliyatı sonrasında hastanede kaç gün kalmak gerekiyor?

Hastaların ameliyat sonrasında bir kaç saat dinlenip eve gitmeleri mümkündür ancak kanama ya da anesteziye bağlı tansiyon düşmesi, bulantı gibi durumlara müdahale etmek hastane ortamında çok daha kolay olduğu için hastaların ameliyat günü hastanede kalıp ertesi gün taburcu olmaları daha çok tercih edilmektedir.

Burun ameliyatı sonrası sosyal yaşama ne zaman dönülür?

Ameliyat sonrası burun üüzerine konulan termoplastik alçı alındıktan sonra (7-10 gün) sosyal yaşama dönüş yapılabilir.

Burun estetiği ameliyatı hangi yöntemle yapılıyor? Açık mı Kapalı mı?

Hastanın burun yapısına, problemin içeriğine ve doktorun tercihine göre operasyon hem açık hem de kapalı tekniklerle gerçekleştirilebilir. 

Burun estetiği ameliyatı için en uygun mevsim hangisidir?

Burun estetiği ameliyatı genellikle 4 mevsim yapılabilen bir operasyon olduğundan ameliyat için uygun dönem hastaların bu ameliyat için okul ya da işten 10-12 gün kadar uzak kalabilecekleri dönemdir. 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

bilgisayar-destekli-sinus-cerrahisi-navigasyon

Cerrahi Navigasyon

Burun etrafındaki kemiklerin içerisindeki hava boşlukları olan sinüslerin iltihapları günümüzde en fazla karşılaşılan hastalıklardan birisi olduğundan kronikleşen sinüs iltihaplarının tedavisinde

sinusler-hakkinda

Sinüsler Hakkında

Burnun çevresinde yer alan kemiklerin içerisinde yer alan hava boşlukları sinüs olarak isimlendirilir.