Kulak Burun Boğaz Uzmanı Kimdir?

Kulak burun boğaz (KBB) uzmanları kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkları olan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanlık eğitimini almış olan hekimlerdir.

Kulak burun boğaz uzmanları diğer pek çok branştan farklı olarak hem tıbbi hem de cerrahi tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamak üzere eğitim alırlar. Bu nedenle kulak burun boğaz ve baş-boyun bölgesi ile sınırlı hastalıkların özellikle tıbbi ve cerrahi tedavisini genellikle diğer uzmanlık alanlarından bağımsız olarak yapabilirler.

Son yıllarda hızla gelişen teknolojiler ve buna paralel olarak geçmişe oranla çok daha hızlı güncellenen tıbbi bilgiler ve uygulama teknikleri hekimlerin kendi uzmanlık alanlarına giren bütün konularda güncel kalabilmelerini her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak tıbbın bütün branşlarında olduğu gibi kulak burun boğaz anabilim dalı kapsamında da alt uzmanlık alanlarının oluşması zorunlu hale gelmiştir.

Günümüzdeki bilimsel gelişim hızı göz önüne alındığında bir ya da ikiden fazla alt uzmanlık alanında aynı anda gerçek anlamda güncel kalabilmek yani gelişmeleri, yeni bilgi, teknoloji ve teknikleri yakından takip edip uygulayarak olabilecek en üst düzeydeki hizmeti verebilmek genellikle mümkün olamamaktadır. Bu nedenle çoğu zaman ilgi duydukları alt uzmanlık alanlarında üst düzey sağlık hizmeti verebilen hekimler branşlarının diğer alt uzmanlık alanları ile ilgili sorunları olan hastalarını bu alanda çalışan uzmanlara yönlendirmeyi tercih etmektedirler.

Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanları

Bu doğrultuda kulak burun boğaz uzmanlığı içinde oluşan alt uzmanlık alanları;

·       Otoloji/Nörotoloji: İşitme ve dengeyi etkileyen her türlü kulak hastalıklarının tedavisi

·       Pediatrik KBB: Doğumsal şekil bozuklukları da dahil olmak üzere çocukluk çağında görülen kulak burun boğaza ait her türlü hastalık ve rahatsızlığın tedavisi

·       Baş ve Boyun Cerrahisi: Tiroit ve paratiroit bezleri de dahil olmak üzere baş ve boyun bölgesinden köken alan iyi ve kötü huylu tümörlerin tedavisi

·       Yüz Plastik ve Rekonstrüktif (onarım) Cerrahisi: Yüz ve boyun bölgesindeki estetik, fonksiyonel ve onarım amaçlı tüm cerrahi müdahaleler

·       Rinoloji: Burun ve burun çevresi sinüslerin hastalıklarının tedavisi

·       Laringoloji: Gırtlak, yemek borusu, ses ve yutma ile ilgili hastalıkların tedavisi

·      Alerji: Kulak burun ve boğazı ilgilendiren bütün alerjik reaksiyonların teşhis ve her türlü tedavi uygulamalarıdır.

Tüm branşlarda olduğu gibi KBB branşında da standart KBB uzmanlık eğitimi almış her hekim branşı kapsamındaki hastalıkların çok büyük bölümünü başarı ile tedavi edebilmektedir.

Ancak özellikle daha nadir görülen problemleri olan, önceki tedavilerinde başarısızlık yaşanmış, organ kaybı ya da hayati tehlike söz konusu olabilecek durumda olan ve tedavilerinde standart dışı tekniklerin uygulanması gereken hastaların ilgili alt uzmanlık alanlarında ihtisaslaşmış uzmanlar tarafından tedavi edilmeleri en doğru yaklaşım olmaktadır.

 

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir