Baş Dönmesi - Vertigo Nedir? | Prof. Dr. Teoman Dal

Bu baş ya da yaygın olarak kullanılan Vertigo terimleri pek bir hastalığın ismi olmayıp baş ağrısı gibi farklı hastalıklarda oluşabilen bir şikayet ifade ediyor ve gerçekte olmayan bir hareketin algılanması anlamına geliyor Bu hastalar tarafından dengesizlik sersemlik göz kararması hafif ya da şiddetli dönme gibi farklı şekillerde ifade edilebilen baş tek şikayet olarak izlenebileceği gibi Baş dönmesine bulantı kusma işitme kaybı Kulak tıkanıklığı ya da Kulak çınlaması gibi şikayetler de eşlik edebiliyor Bu videoda baş şikayetiyle başvuran hastalarda sıklıkla sakladığımız hiç kulak kaynaklı hastalıkları ve bu hastalıklarda uyguladığımız tedavi yöntemlerini anlatacağım hiç kulak kaynaklı baş olan hastalarda en fazla karşılaştığımız problem olan pozisyonel baş hastalığı ile ilgili detaylı bilgileri ise pozisyonel baş nedir başlıklı videomu anlatıyor Evet kulağın dış orta ve iç kulak olmak üzere üç bölüm var bu işte orta kulak yapıları Ses dalgalarını toplayıp gücünü arttırarak işitme organı olduğu iç kulağa aktarma görevi görüyorlar hiç kulakta bulunan işitme ve denge organları içerisindeki farklı bölmelerde iç kulak sıvıları ve işitme ve denge sinirlerinin algılayıcı hassas Sinir uçları bulunuyor orta kulaktan iç kulağı titreşim olarak aktarılan ses dalgalarının burada iç kulak sıvıları içinde iletiler ekşitme organındaki Sinir uçları uyarmasıyla eşitliği sağlayan elektrik sinyalleri üretiliyor iç kulaktaki denge organı temel işlevi ise yerçekiminin yönüyle beraber baş hareketlerinin yönünü ve hızını algılarımız başım hareketiyle iç kulak sıvılarında oluşan hareketler bu sıvılarıyla temas halindeki algılayıcılar da çeşitli uyarılar oluşturur bu hareket bilgisinin dengesini ile denge merkezinin üst bu iletilmesi de ben genin sağlanmasında işleniyor vücudun denge sistemi Merkezi denge yapıları üç farklı algılayıcı sistemden oluşur Bu iç algılayıcı sistem başın her iki tarafındaki iç kulak denge organları gözler kas-eklem ve tendonlarda yer alan gerilme ve pozisyonu algılayan hazırlayıcılar bu işi algılayıcı sistemden sürekli olarak iletilen başka vücut pozisyonla ilgili bilgiler beyindeki denge merkezinde toplanıp işlenerek denge fonksiyonu sağlanıyor belge sistemi çevresel yani Periferik ve merkezi yani santral olmak üzere iki bölüme ayrılır iç kulak denge yapıları ve Bu yapılarda elde edilen bilgileri beyin ve beyincikteki üst merkezlere ileten dengesizliği Periferik ya da çevresel denge sistemini oluşturuyor ve bu yapılardan kaynaklanan hastalıklar kulak-burun-boğaz bilim dalının ilgi alanına giriyor denge sisteminin dengesizliğinden sonraki bölümleri ise Merkezi denge sistemi olarak adlandırılıyor Hı hı bu yapılardaki hastalıklar genellikle nöroloji bilim dalına ilgi alanına giriyor Peki Vertigo yani baş nasıl oluşur başına iki tarafındaki kulak kemikleri içerisinde bulunan denge organlarında yer alan ve baş hareketlerinin hızla yönünü algılayan yapılar içerisindeki sinir hücreleri istirahat halinde sürekli olarak saniyede 90 Atım frekansı ile bir sinir ediyorlar ve baş hareket etmezken bile her iki taraftan merkeze gönderilen sinyaller tamamen simetrik olur baş hareket etmeye başladığı zaman bu hassas algılayıcıların bir bölümünde sinyal frekansı artarken bir bölümünde ise azalıyor bu sinyal değişimleri her iki taraftaki denge sinirleriyle üst denge merkezine iletiliyor ve burada gözleri başın yaptığı hareket ile Aynı hızda hama tam ters yönde hareket ettiren refleksler ile beraber özellikle kalça ve bacaklarda vücut pozisyonu koruyan düşmeyi önleyen refleks el oyalıyor Böylece başta vücut her nasıl hareket eder değil Hem görme alanımızdaki görüntü sabit kalıyor hem de düşmeden ayakta kalabiliriz bir taraftaki hiç kulakta denge sisteminin çalışmaması ya da bozuk çalışması durumunda ise beyindeki denge merkezlerine giden sinyallerde ki simetri bozulur ve bu durum baş hareket etmezken bile bir hareket olduğu algısı ile beraber denge bozukluğu is yatıyor Bu hatalı hareket algısı sonucu beyin sapında oluşan uyarılar gözlerden ister Yunus adı verilen istemsiz hareketleri ve dengenin bozulmasına neden oluyor iç kulaktan gelen hatalı sinyallerin hareketi algılayan diğer sistemlerden gelen sinyallerle uyuşmaması yanında Gözlerin istemsiz hareketleriyle görme alanının hareket etmesi hastalarda çevrenin ya da kendilerinin döndüğü şeklinde yalancı bir hareket algısı oluşturarak Vertigo yani baş şikayeti ne meydana getirir beyin beyincik ve beyin sapında yer alan denge merkezleri hiç kulaktan gelen hatalı sinyallere hızla taktılar ve bunların istemsiz göz hareketleri ve denge bozukluğu gibi olumsuz sonuçlarını önleyecek ayarlamalar yapma özelliğine sahip Sonuç olarak Baş dönmesine neden olan asıl hastalık tam olarak iyileşme S5 kulaktan hatalı sinyaller gelmeye devam etse bile Bence fonksiyonları kısa sürede genellikle normale yakın bir seviyeye geri dönebiliyor şikayetleri kısa sürede düzelmeyen hastalarda ise vestibüler Rehabilitasyon olarak adlandırdığımız egzersiz Temelli bazı tedavilerle bu adaptasyon sürecini hızlandırabilir İzbe dengenin sağlanmasında rol oynayan Merkezi ya da çevresel sistemlerin her hangi bir yerinde sorun oluşması baş dengesizlik sersemlik bulantı kusma gibi benzer belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor Merkezi yani santral denge organları kaynaklı baş dönmeleri genel olarak Merkezi denge yapılarının hiç kulak ve denge ile ilgili diğer yapılardan gelen sinyalleri yorumlama ve uygun yanıtları oluşturma becerisinin bozulması sonucunda meydana geliyor İleri bu kan dolaşım bozukluklarına Hayal jik metabolik ya da dejeneratif hastalıkları ve iyi ve kötü huylu tümörlere bağlı olarak oluşabilen Bu baş dönmelerine genellikle işitme ile ilgili şikayetler eksik etmiyor bu videonun konusu olan hiç kulak kaynaklı baş dönmelerinde ise baş dönmesiyle beraber işitme kaybı Kulak çınlaması gibi belirtilerde izleyebiliyoruz iç kulak kaynaklı baş dönmeleri genellikle çok şiddetli dönme hissi dengesizlik ya da sersemlik şeklinde izleniyor şikayetler sürekli ya da Aralık olabiliyor ve genellikle baş hareketleriyle şirketler hiç kulak kaynaklı baş dönmelerinde sıklıkla bulantı ve kusma da olur ancak şuur kaybı görmüyoruz Baş dönmesine neden olan hastalıkların tanısında en önemli bilgileri ayrıntılı bir hikaye ve muayene ile ediyoruz sadece hikaye ve muayene ile tanı konulabilen pozisyonel baş dışındaki hastalıkların tanısı için genellikle işitme ve denge testlerinin yapılması da gerekiyor bu muayene ve denge testleri ile tanı koyamadığımız hastalarda ise nörolojik muayenenin radyolojik değerlendirmeleri ve hormonal metabolik ve alerjik hastalıklara yönelik tesislerin yapılması da gerekebiliyor iç kulak kaynaklı Baş dönmelerine neden olan 10-15 dakikalık bir video İçerisi anlatılamayacak kadar fazla farklı hastalık var Ben Bu videoda hastalarımızın çok büyük bir bölümünde karşılaştığımız 3 hastalıktan bahsedeceğim en sık karşılaştığımız bu üç hastalık huylu pozisyonel baş endolenfatik hidroth ya da beni ara salığı ve denge sinirinin genellikle virüslere bağlı oluşan iltihabı olan vestibüler nörit hastalıktır ataklar halinde tekrarlayan iyi huylu pozisyonel baş ya da benim paroksismal pozisyonel Vertigo özellikle orta ve ileri yaşlarda gördüğümüz iç kulak kaynaklı baş dönmelerinin en sık nedeni olarak karşımıza çıkıyor iç kulaktaki denge organlarında ve sivil adı verilen bir odacıkta bulunan özel yapılar Yerçekimini ve başın yaptığı doğrusal ha ve hızını ve yönünü algılama işlemi görüyorlar bakülü adı verilen Bu yapılar üzerinde yapışık olarak çok sayıda küçük Kalsiyum karbonat kristali bulunuyor bu kristallerinin baş hareketleri sırasında hareketin ters yönünde yer değiştirmeleri yapışık oldukları çocuklar de bükülme ve sonuçta bir uyarı oluşmasını sağlıyor aynı bölgede yer alan ve yarım daire kanalı olarak adlandırdığımız farklı planlar da yerleşmiş 3 adet küçük kanal ise başı değişikliği yanlardaki dönme hareketlerini algılama işlemi görürler pozisyonel baş hastalığı ve Civil'deki makaleler üzerinden kopan kalsiyum kristallerinin yarım daire kanallarının aynı bölgeye açılan ağızlarında kanal İçerisi kaçması sonucunda meydana geliyor bu kristallerinin baş hareketleri sırasında yarım daire kanalları içerisinde yer çekim yönünde yuvarlanması Normalde olmayan bir hareket algısı oluşturarak baş neden olur ve bu hastalıkta en tipik şikayetler Sadece belli baş hareketleriyle ortaya çıkan kısa süreli şiddetli baş dönmeleri oluyor yorma kulelerden kristallerinin dökülmesi pek çok farklı nedenle oluşabilmesi ne karşın hastaların büyük bölümünde belirgin bir sebep sattı yapıyoruz hastalardan alan hikaye oldukça tipik olduğu için tanısı da genellikle kolay olan iyi huylu pozisyon verdiği hastalığında Baş dönmesine eşlik eden işitme kaybı ya da Kulak çınlaması gibi şikayetler ya da bilinç kaybı oldu tedavisine yarım daire kanallarının kaçan kristalleri bu kanallardan dışarı çıkartacak manevralar ile çok başarılı sonuçlar alınabilen bu hastalıkla ilgili detaylı bilgileri pozisyonel baş nedir başlıklı videomda anlatıyor Bu baş şikayeti olan hastalarda sıklıkla karşılaştığımız bir diğer hastalık ise denge sinirinin genellikle diğer etkenlere bağlı oluşan iltihabı olan vestibüler nörit hastalığı bu hastalıkta genellikle viral enfeksiyonların dengesini etkilemesi ve sinir fonksiyonlarının bozulması ile bir taraftaki iç kulaktan gelen sinyaller ha neden kesiliyor Sonuç olarak denge merkezinde oluşan sinyale simetrisi Hani den başlayan oldukça şiddetli baş ve beraberinde denge bozukluğu bulantı kusma gibi şikayetlere neden olurken işitme kaybı ya da çınlama gibi şikayetler olmuyor hastalarda şiddetli baş dengesizlik ve gözlerdeki istemsiz hareketlerin baş hareketlerinden bağımsız olarak ve sürekli bulunması Bu hastalığı pozisyonel baş hastalığında ayırırken işitme ile ilgili şikayetlerin olması bir diğer sık karşılaştığımız Hastalık olan endolenfatik hidroth ya da Mania hastalığından ayırıcı tanıda yardımcı oluyor resimlerini hastalığında bozulan fonksiyonları normale dön ve diğer söyle bilmesine karşın Merkezi denge yapılarındaki adaptasyon mekanizmalarının kısa sürede devreye girmesiyle şikayetler ve muayene bulguları bir kaç günden sonra düzelmeye başlıyor ve genellikle 2-3 hafta içinde belli belirsiz hale geliyor çoğu hastada teker kalmadan tam olarak yaşam Bu hastalık nadiren tekrarlayabilir your receiver öğüt tanısı koyduğumuz hastaların tedavisinde İlk birkaç gün oldukça şiddetli olan bulantı kusma gibi şikayetlerin giderilmesinde tıbbi tedavi uygulamaları ve istirahati takip en iyileşmeyi hızlandırmak için en kısa sürede uygun adaptasyon egzersizlerine başlamamız gerekiyor baş şikayeti olan hastalarda en sık karşılaştığımız 3. Patoloji ise endolenfatik hidrop ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adı ile meniere hastalığı iç kulakta işitme ve denge sinirleriyle temas halinde olan hendon sıvısının basıncının artması sonucunda oluşan endolenfatik hidrops hastalığı ataklar şeklinde tekrarlayan baş o kadar kulaklarda basınç isi uğultu ve işitme kaybı gibi şikayetlere neden oluyor bu hastalıkta her hastada tipik şikayetlerin hepsi bir arada bulunmaya biliyor ataklar şeklinde ki baş dönmeleri işitme kaybı kulakta basınç hissi ve uğultu şikayetlerinin bir arada bulunması ise meniere sendromu olarak adlandırılır 3 iç kulaktaki sıvılar sürekli olarak bir yana üretilirken Diğer taraftan gerekiyor ve bir sıvı dolaşımı olur bu sistemde bir nedeni üretimin artması ya da geri Emin azalması sonucunda sıvı basıncının artması hastalığın tipik bulguların ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor Angela Fethi keydrops hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik yatkınlık söz konusu olabilir ataklar herhangi birinden saklanmadan ya da aşırı tuz tüketimi hiç kulaktan dolaşımının bozulması haberci ya da stres gibi etkenlerle tetikleyebiliyor genellikle tek kulağı etkileyen beni yarattığı düzensiz aralıklarla son dakikalar ile saatler arasında sürebilen ancak genellikle bir günde uzun sürmeyen baş atakları ile karakterize ataklar sırasında sıklıkla alçak frekansları yani pes sesleri etkileyen işitme kaybı ve etkilenen kulaklı çınlama dolgunluk ve basınç hissi oluşur Bu genellikle aniden başlayan ve çoğu zaman bulantı ve kusmaya neden olan çok şiddetli baş dönmeleri atakların şiddeti yıllar içerisinde azalır herken dönemdeki çoğu hastada ataklar arasında belirgin bir şikayet yada bulgu saklanmaz Ken zaman içerisinde ataklar arasında devam eden işitme kaybı giderek ilerleyebiliyor ve kalıcı hale gelebilir aynı zamanda çoğu varsa da tek kulakta başlayan hastalık yıllar içerisinde karşı kulaklarda başlayabiliyor klasik formunda hem denge hem de işitme sistemini etkileyen endolenfatik idropz hastalığı bazı hastalarda sadece denge bazı hastalarda sadece işitme fonksiyonlarını etkileyebiliyor bir meniere hastalığının tedavisinde kullandığımız o bile cerrahi yöntemleri temel prensibi hiç kulak sıvı basıncının artması önleyerek fonksiyonları normale dönmesini sağlamak olur hastalığı tedavisinde Öncelikle ilk kulak sıvısı üretimini azaltmak amacıyla gıdalarda sodyum yani tuz alımının kısıtlanması ve gereken durumlarda vücuttan sodyum atılmasını sağlayan idrar söktürücüler in kullanılması bazı hastalarda atakların kontrol edilmesi için yeterli olabilir Hiç kulak kan dolaşımını artıran ve sıvı üretimini düzenleyen ilaçları tedavide uzun sürelerle kullanabiliyoruz tedavide sıklıkla kullandığımız bir diğer ilaç grubu ise Hastalığa sebep olan vücut savunma sistemi cevaplarını baskılayan steroidler bu yaşlar Ağız yoluyla kullanabildikleri gibi uzun süreli kullanımlarında ulaşabilecek yan etkileri göz önüne alınarak Orta kulağa enjeksiyon şeklinde yada kulaklar üzerine yerleştirdiğimiz tüpler içinden yapılan doğrudan uygulamalar şeklinde de kullanılabiliyor ilaç tedavilerle istenen sonuçları edilmediğinde cerrahi tedavi Ben de gündeme gelen endolenfatik idropz hastalığında işitme ve denge fonksiyonlarını koruyan ve korumayan olmak üzere iki tip cerrahi yaklaşım şeklini üstünü hastalarda işe Reşit ne olduğunu kepçe işitmeyi koruyan mücadele tercih etmekle beraber uygulanan işitmeyi koruyucu yöntemlere rağmen şikayetlerin kontrol altına alınamaması durumunda hasta taraftaki iç kulak denge merkezini tamamen yok etmek müzik yöntemlere başvurabiliyor bu durumda normal şekilde çalışan taraftaki denge Merkezi kısa sürede tüm fonksiyonları normale yakın şekilde ele alabiliyor baş şikayetinin en sık oluşma nedenleri ve tedavi uyguladığımız yöntemler kısaca bu şekilde sizde konu hakkındaki soru ve görüşlerinizi videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz kulak burun boğaz hastalıkları yüz estetik cerrahisi alanlarında yayınladığım benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın

Yorum Yap

İletişim Bilgileriniz Hiçbir Şekilde Paylaşılmayacaktır. * lı Alanları Doldurmak Zorunludur.