Teoman DAL

Işık Tedavisi – Rhinolight – Fototerapi

Burun mukozasının mikrobik olmayan bir iltihabı olan alerjik nezlenin tedavisinde uygulanan en yeni teknolojik yaklaşım özel bir içeriğe sahip yüksek yoğunlukta ışıktan oluşan Rhinolight yani ışık tedavisidir.

Birkaç dakikalık 6 ya da 8 seans olarak uygulanan ışık tedavisi ağrısız bir uygulamadır ve 3 ya da 4 seanstan sonra olumlu etkileri hemen izlenmeye başlamaktadır.

Hem mevsimsel hem de tüm yıl süren (perenial) alerjik nezlesi olan hastalarda ışık tedavisi ile burunda alerjiye bağlı gelişen kaşıntı, akıntı, tıkanma, hapşırık gibi şikâyetler başarı ile azaltılmakta ya da yok edilmektedir.

Burun içi ışık tedavisi (Fototerapi) alerjik nezlesi olan ve burun içinde enfeksiyon ya da ışığın geçmesine engel olacak anatomik problem olmayan bütün hastalarda uygulanabileceği gibi bazı hasta gruplarında özellikle tercih edilmektedir.

Bunlar;

İki hafta içinde uygulanan 6 ya da 8 seanstan oluşan Rhinolight tedavisinde özel dalga boylarındaki ışınların karışımından oluşan bir ışık kullanılmakta ve burun delikleri yolu ile yapılan uygulama sırasında herhangi bir sıcaklık ya da ağrı hissi oluşmamaktadır. Rhinolight ile burun içi dokularda herhangi bir kalıcı hasar oluşmadığından tedavi alerji hastalarında bir sorun yaşanmadan uzun dönemler kullanılabilmektedir.

Rhinolight ile verilen ışığın %70 den fazlası gözle görülebilen ışınlar, %25'i ultraviyole A (UVA) ve %5 ten az kısmı ultraviyole B (UVB) dir.

Rhinolight ile Burunda Oluşan Başlıca Etkiler;

Işık Tedavisi Uygulanma Şekilleri;

Rhinolight, sadece mevsimsel alerjisi olan hastalarda toplam 6 seansta uygulanırken tüm yıl alerjisi olan hastalarda ise 8 seans olarak uygulanmaktadır. Mevsimsel alerjide ardışık 2 haftada 2-3 gün ara ile üçer seans uygulama yapılmaktadır.  Tüm sene devam eden alerjik nezlesi olan hastalarda ise ilk hafta yapılan 3 seansı takiben 5 hafta boyunca haftada bir seans ya da ilk 2 haftada yapılan 6 seansı takiben 1 hafta ara ile ilave 2 seans olarak yapılmaktadır. Işık tedavisinin etki süresi 1 yıl olup bu sürenin sonunda tekrar uygulanması gerekebilmektedir.

Alerjik nezle tanısı konan bazı hastalarda ışık tedavisinin faydası beklenmeyeceği gibi yan etkileri de olabilir.

Alerjik nezle tedavisinde Rhinolight kullanılmaması gereken hastalar;

Teoman Dal Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Dernekler